Det här kan jag hjälpa dig med.

JTB Service AB. Fastighetsservice Trädgårdsskötsel IT-nätverk, JTB Service AB

IT-Nätverkshjälp

JTB Service AB. Fastighetsservice Trädgårdsskötsel IT-nätverk, JTB Service AB

Fastighetsservice

 • Inre och yttre Fastighetsskötsel
 • Enklare tillsyn av bostad/fastighet.
 • En extra hjälp / Allt-i-allo
 • Kontroll av funktion t.ex. belysning
 • Snöskottning / Halkbekämpning
 • Transport av saker till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande.
JTB Service AB. Fastighetsservice Trädgårdsskötsel IT-nätverk, JTB Service AB

Trädgårdsskötsel

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Grästrimning
 • Rensa ogräs & kratta löv
 • Kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Bortforsling av trädgårdsavfall och sorterat grovavfall.
error: Content is protected !!